KÖZGYŰLÉS 2024

Egri Hegyközség, 2023 tény, 2024 terv

Év szőlésze-borásza 2023

Kgy. Meghívó 2024. 05.24

Alapszabály tervezet 2024

Hegyközségi járulékok mértéke 2024

 

 

 

KÖZGYŰLÉS 2023

 

Az Egri Hegyközség 2022. évi gazdálkodása, 2023. év tervezett bevételei és kiadásai (e Ft)

Az Egri Hegyközség 2023. évi tagi járulékainak alapja, mértéke, valamint a 2012. évi CCXIX.tv. (Hktv.) 4. §. c) pontja szerinti szőlészeti, illetve borászati felvásárló hegyközségi járulékainak és regisztrációs díjának mértéke, valamint a hegyközségi szolgáltatások díjának, megfizetésének szabályai.

Alapszabály tervezet - 2023

Közgyűlési meghívó 2023

 

 

 

SZÜRETI FELHÍVÁSOK!

 

2022 - I. felhívás PG-SB-MU-CH-OR-KAD-OP-PN

 

2022 - II. felhívás - KÉKFRANKOS - ZW

 

2022 - III. felhívás - CAB FR - CAB S

 

 

 

Helyszíni minősítési kérelem

Szüreti káresemény bejelentő lap

Melléktermék kivonás bejelentés

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2022. ÉVI SZÜRETRE VONATKOZÓAN

 

Szőlőszármazási bizonyítvány kérelmezése, kiadása:
Az ültetvény használója november 30-ig, de legkésőbb a szüret befejezését követő 7. napig kérelmezi a szüret
bejegyzését, a HNT által rendszeresített és a HNT honlapján közzétett szüreti bejegyzés (korábban szőlő származási
bizonyítvány kérelem) nyomtatvány alkalmazásával. A szüreti bejegyzés iránti kérelem letölthető a
http://www.hnt.hu/nyomtatvanyok/szurettel-kapcsolatos-nyomtatvanyok/ oldalról is.
A határidő elmulasztását követően a szüret mulasztási bírság terhe mellett legkésőbb január 15. napjáig jelenthető be.
A HNT 2022/2023. borpiaci évben hatályos piacszervezési intézkedésével kapcsolatos részletes tájékoztatás az
interneten − a www.hnt.hu oldalon a "Piacszervezési intézkedések" menüpont " Borszőlő felvásárlás alcíme alatt −
megtalálható.
A HNT 4/ESZ/2021. (07.16.) T. határozatával elfogadott, a 2022/2023. borpiaci évi borszőlő-felvásárláshoz
kapcsolódó piacszervezési intézkedés szabályai minden olyan hegyközségi tagra nézve kötelezőek, aki a szüret
alkalmával legalább 10 tonna borszőlőt értékesít, vagy vásárol.
A szüreti bejegyzés (korábban szőlő származási bizonyítvány kérelem) nyomtatvány e levelünk mellékleteként
megküldjük. A Hegyközségi Információs Rendszerben (HEGYIR) nyilvántartott minden borszőlőültetvény esetében
jelentési kötelezettség áll fenn, függetlenül attól, hogy a termését értékesíti-e vagy nem, vagy adómentes bort állt
elő, vagy a jelentés nullás.
Amennyiben a termés értékesítésre került, a szüreti bejegyzés kérelemhez mellékelni kell a mérlegjegyet, a
felvásárlási jegyet vagy átvételi elismervényt vagy ezek másolatát. A „szüreti bejegyzés iránti kérelmet” a termelő
átadja a felvásárlónak, aki a felvásárolt mennyiséget, minőséget felvásárlási nettó árat kitöltve, mázsajeggyel,
felvásárlási jeggyel vagy átvételi elismervénnyel kiegészítve, aláírásával igazolva a feldolgozást követően
visszaadja a hegyközségnek. E bizonylat alapján a felvásárló 2 példányban megkapja a Szőlő Származási
Bizonyítványt, melynek első példánya a Borszármazási bizonyítvány alapbizonylata, a második példány szintén a
feldolgozóé melyet a pincekönyvhöz kell csatolni, a harmadik példányt pedig a termelő veszi át a felvásárlótól, az
Európai Uniós tagországba történő értékesítés esetén is!
A saját feldolgozás, adómentes bor feldolgozás, szőlőtermés más célú hasznosítás esetén a kérelem aláírásával
nyilatkozik a megtermelt szőlő paramétereiről és hasznosításáról.
Saját feldolgozás esetén a termelő a Szőlő Származási Bizonyítvány Kérelmet kitöltve (mustfok, mennyiség,
nyilatkozat a saját feldolgozásról) érvényesítteti a hegybíróval a feldolgozást követően. E bizonylat alapján a termelő
2 példányban megkapja a Szőlő Származási Bizonyítványt, melynek eredeti példánya a Borszármazási bizonyítvány
alapbizonylata, második példánya pedig a pincekönyvhöz csatolandó.
Adómentes bor esetén az igazolásához szükséges szőlő származási bizonyítványnak csak a második példányát lehet
kiadni, az első példány a hegyközségnél marad. Kérjük, hogy az adómentes bort előállítók (10 hl alatti bor
előállítók) a szőlőszármazási kérelemre, jól láthatóan írják rá: „Adómentes bor előállítására felhasznált szőlő”. A
második példány az adómentes bor előállítására felhasznált szőlő igazolására is szolgál. Kérjük, hogy az adómentes
bort előállítók (borászati üzem engedéllyel nem rendelkező 10 hl alatti csak saját részre borelőállítók) a
szőlőszármazási kérelmen a szőlő felhasználásánál a 2-es kódot írják be.
Felhívom szíves figyelmüket, amennyiben a nyomtatvány nem megfelelően kerül kitöltésre a benyújtott kérelmet
hiánypótlásra visszaküldjük és amennyiben a hiánypótlásban meghatározott időre nem küldi vissza, a kérelem
elutasításra kerül.
Az a hegyközségi tag, aki a szüreti jelentését nem adja le határidőre, a közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik
és a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 22.§ (4) bekezdés szerint mulasztási bírság
megfizetésére kötelezett.
Amennyiben a termelő nem saját maga jár el az ügyben, úgy meghatalmazás szükséges. (meghatalmazás minta
letölthető a www.hnt.hu oldalról)
Kérjük, hogy a szőlőszármazási bizonyítvány kérelmeket folyamatosan küldjék be szüretet követő 7 napon
belül. A jelentés leadását ne hagyják az utolsó pillanatra!

 

2
A fiatal ültetvényeknél az alábbi termésátlagokat kérem figyelembe venni. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adott
termésátlagtól eltér, kérjük, jelezze, hogy a szüret előtt egy előzetes helyszíni szemlét tartsunk.
• 1 éves, azaz 2021/2022-es borpiaci évben telepített ültetvényre: maximum 5 q/ha
• 2. éves, azaz 2020/2021-es borpiaci évben telepített ültetvényre: maximum 70 q/ha
• 3. éves, azaz 2019/2020-es borpiaci évben telepített ültetvényekre: maximum 250 q/ha.
Ennél idősebb ültetvényekre legfeljebb 300 q/ha.
Amennyiben a megküldött kérelmen még telepített ültetvény szerepel és termést jelent, úgy a területet termő állapotra
állítjuk át.
A szüret elmaradását a szőlőültetvény helye szerint illetékes hegybírónak a káresemény bekövetkezését követő 15
napon belül be kell jelentenie. (fagykár, jégkár, aszály, vadkár, seregély, növényvédelmi probléma, lopás, zöldszüret
stb.) A bejelentés nyomtatvány, a www.hnt.hu oldalról is letölthető.
A Hegyközség csak abban az esetben fogja tudni a szüretkor a nullás bejelentést elfogadni a termő szőlő esetében, ha
a termelő ezen adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett. Az utólagos káresemény bejelentés
befogadására csak mulasztási bírság megfizetése mellett van lehetőség.
Amennyiben a szőlő nem került leszüretelésre abban az esetben is kell nullás szüreti jelentést adni, ebben az
esetben helyszíni ellenőrzés szükséges.
A Védett Eredetű Egri Classicus, a Védett Eredetű Egri Superior és Grand Superior szőlőalapanyag szüret
kezdési időpontját fajtánként a Hegyközség a szokásos módon előre meghirdeti és ez a termelőkre, felvásárlókra
kötelező. A szüret előtt két nappal írásban (3300 Eger, Deák F. utca 51. Tel/fax: 36-411-943, E-
mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) kérni kell az eredetvédelmi minősítéshez (Védett eredetű Egri Grand Superior
kategóriához) szükséges helyszíni minősítést, amelyet vagy a szőlőtáblán vagy a feldolgozási helyen végez el a
Hegyközség. Ettől eltérés – a hegyközséghez benyújtott - írásos kérelem alapján must sűrítmény, és pezsgőalapbor
készítés esetén illetve rendkívüli vagy indokolt esetben engedélyezhető. A fajtára meghatározott szüreti időpont előtti
szüret esetén a tulajdonos, bérlő, felvásárló pénzbírsággal sújtható 50.000 – 500.000,-- Ft-ig és a termőhelyre utaló
termékjelöléstől - “egri”- eltiltható. (Egri Hegyszabályzat V/2.) A Szőlőszármazási bizonyítványt a hegyközségnek, a
szőlőt feldolgozó borászati üzemnek és a szőlőtermelőnek 5 évig meg kell őriznie! A felvásárlók és termelők hathatós
együttműködése szükséges elsősorban a korai fehér fajták szüreti átvételi időpontjának meghatározásában.
Kérjük a Hegyközség által meghirdetett szüret kezdési időpontok fajtánkénti betartását! Eredetvédett Egri
Grand Superior minőségű Szőlő Származási Bizonyítvány csak a szüret előtt kért előzetes helyszíni szemle
jegyzőkönyv esetén adható ki!
Felhívjuk a szőlőtermelők figyelmét, hogy az Egri hegyközség területén Egri OEM bor kizárólag az Egri OEM
borok Termékleírásában rögzített fajtájú és minőségű szőlőből készíthető, melyek a következők:
ENGEDÉLYEZETT SZŐLŐFAJTÁK
a szőlő minimális cukortartalma (természetes alkoholtartalom) és a maximális hektáronkénti hozam:
Classicus borok: Bikavér, Muskotály, Siller, Rozé, Fehér, Csillag, Vörös kategória:
16° MM (9,83 %vol): Chasselas, Csaba gyöngye, Cserszegi Fűszeres, Ezerfürtű, Hamburgi muskotály, Irsai Olivér,
Mátrai muskotály, Ottonel muskotály, Sárga muskotály.
17° MM (10.57% vol): Bouvier, Chardonnay, Furmint, Gyöngyrizling, Hárslevelű, Juhfark, Kabar, Kerner,
Királyleányka, Leányka, Mézes, Olasz rizling, Pinot blanc, Rajnai rizling, Rizlingszilváni, Sauvignon blanc,
Szürkebarát, Tramini, Viognier, Zefír, Zengő, Zenit, Zöld szilváni, Zöld veltelíni, illetve Alibernet, Bíbor kadarka,
Blauburger, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Csókaszőlő, Kadarka, Kármin, Kékfrankos, Kékoportó, Menoire,
Merlot, Pinot noir, Syrah, Turán, Zweigelt
Egri bikavér és Egri vörös borkategória esetén az előbbiek közül 19° MM (12.06% vol): Cabernet franc, Cabernet
sauvignon, Menoire, Merlot, Pinot noir, Syrah
A maximális hozam: 100 hl/ha, illetve 13,6 t/ha; Gépi szüret esetén:13,1 t/ha minden szőlőfajta esetében.
Superior borok: Bikavér, Fehér, Csillag, Vörös, Késői szüretelésű bor kategória:
20° MM (12,83 %vol) minden szőlőfajta esetében;
A maximális hozam: 60 hl/ha, illetve 8,1 t/ha; Gépi szüret esetén:7,8 t/ha minden szőlőfajta esetében;
Grand Superior borok: Bikavér, Fehér, Csillag, Vörös kategória:
20° MM (12,83 %vol) minden szőlőfajta esetében;
A maximális hozam: 35 hl/ha, illetve 6 t/ha; Gépi szüret esetén:5,6 t/ha minden szőlőfajta esetében.
OFJ minőségű szőlő-, illetve bortípusok:

 

3
Muskotály, Siller, Rozé, Fehér fajtaborok és cuvée-k, illetve Vörös fajtaborok- és cuvée-k esetében a maximális
hozam 160 Hl/ha seprős bor, illetve kézi szüret esetén 21,0 t/ha, gépi szüret esetén 20,5 t/ha szőlő lehet.
A szőlő minimális cukortartalma (potenciális alkoholtartalomban kifejezve): 13,4° MM (8.0 %vol)
Az első borászati termék származási bizonyítványának kiadását a hegybíró által nyilvántartott, gazdasági
aktaszámmal rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
kérelmezi a szüretet követő év január 10-ig a kérelemnek a - borszőlő ültetvény fekvése szerint illetékes -
hegybíróhoz történő benyújtásával. A hegybíró a szüretet követő év február 20-ig rögzíti a HEGYIR-ben a benyújtott
kérelemben szereplő adatokat. A bor első származási bizonyítványára irányuló kérelemhez mellékelni kell a szőlő
származási bizonyítvány első (biztonsági jellel ellátott) példányát, illetve a pincekönyvnek a kérelemben szereplő
bortételre vonatkozó részének másolatát. A bor származási bizonyítvány iránti kérelemben a bor mennyiségét seprős
újborban kell megadni.
A borászati eljárások bejelentési kötelezettségei:
A borászati termékek alkoholtartalmának növelését (mustjavítás), vagy édesítését a borpiaci évben első
alkalommal történő végzését - a 435/2021. (VII.16.) Korm. rendelet 39.§ (1) bekezdés szerint kell bejelenteni - a
művelet megkezdése előtt legalább 48 órával a művelet végrehajtási helye szerinti illetékes hegybírónak.
A borászati termékek savtartalmának növelését és csökkentését legkésőbb a borpiaci évben végrehajtott első
alkalommal elvégzett művelet elvégzését követő első munkanapon - a 435/2021. (VII.16.) Korm. rendelet 39.§ (1)
bekezdés szerint - be kell jelenteni a művelet végrehajtási helye szerinti illetékes hegybírónak.
Melléktermék 435/2021. (VII.16.) Korm. rendelet:
38. § (1) A borászati üzem - a végzettséghez kötött borászati eljárás során keletkezett derítési alj kivételével - a
keletkezett borászati melléktermékek lepárlóüzem részére történő átadástól eltérő kivonását minden borpiaci
évben az adott borpiaci évre vonatkozóan egy alkalommal, az első borászati melléktermék tétel kivonásának
tényleges megkezdése előtt legalább 7 nappal bejelenti a hegybíró részére. A bejelentést a hegybíró haladéktalanul
továbbítja a NÉBIH részére.
Kérünk mindenkit, aki eddig nem rendezte járulékát, nem pontos adatokkal szerepel a hegyközségi
névjegyzékben sürgősen pótolja azt írásban! Járuléktartozás fennállása, illetve adatszolgáltatás elmaradása
esetén nem áll módunkban semmilyen igazolás kiadása, szolgáltatás nyújtása!
Amennyiben a területeiben változás történt, kérjük a származási kérelem leadása előtt keresse fel a hegyközség
irodáját. Az ültetvény módosítás esetén kérjük mellékeleje www.hnt.hu honlapról a szőlőültetvény nyilvántartás
adatlapot kitöltve és aláírva, valamint 30 napnál nem régebbi földhasználati lap másolati példányát.
Amennyiben szerkezetátalakítás keretében történt a területen újratelepítés, átváltott telepítés és még a kérelmen nem
a jó fajta szerepel, úgy kérjük mellékelni a MÁK jegyzőkönyvét, hogy az újratelepítés átvezetése megtörténhessen.
A HEGYIR rendszerben nem áll módunkban fajtát átírni, amennyiben a fajta nem egyezik a nyilvántartással,
eljárást kell lefolytatnunk az eltérés okáról. Hegyszíni szemle csak vegetációs időben történhet.
A mindenkori hatályos nyomtatványok, a hegyközségek hivatalos elérhetőségei és ügyfélfogadási idejük a
www.hnt.hu oldalon találhatóak!
Amennyiben szeretne hírlevelet kapni a HNT-től, akkor a www.hnt.hu oldalon van feliratkozási lehetőség.
Ügyfélfogadás a szüret idején: H-CS: 8.00-15.30 óráig, P: 8.00-13.00 óráig.
Telefon/fax: 36/411-943; E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; Web: www.egrihegykozseg.hu
2022. augusztus 21.
Tarsoly József sk.
Eger Város Hegybírója

 

 

SZÜRETI FELHÍVÁSOK!

 

2021 - szüreti tájékoztató levél a termelőknek

2021 - helyszíni minősítési kérelem

2021 - I. felhívás - Irsai, Zefit, Zengő, Zenit, Turán

2021 - II. felhívás - P.g, S.b, Or.kad.Op, P.n

2021 - III. felhívás - Blau, Me, Zw

2021 - IV. Kékfrankos

2021 - V. Cab.fr, Cab.s

 

 

 

cov

 COVID-tajekoztatas
 
 

scroll back to top

AZ ÉV BORTERMELŐJE 
CÍM EGRI BIRTOKOSAI 

Thummerer Vilmos, 1995
Gál Tibor, 1998
Vincze Béla, 2005
Dr. Lőrincz György, 2009 

 

A Bikavér Ünnep borászatai

5 Évszak Borműhely
Almagyar-Érseki Szőlőbirtok Kft
Árvai Sándor Pincészete
Balga Családi Pincészet
Besenyei Borház Kft
Bíró és Fia Pincészet
Bolyki János Pincészete
Csutorás Ferenc Pincészete
Dávid Borház
Demeter Pincészet
Dula Pincészet
Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete
Egri Csillagok Zrt.
Egri Korona Borház
Estók Pincészet
Farsang Pincészet
Gajdos Pincészet
Gál Lajos Pincészete
Gál Tibor Pincészet
Gróf Buttler Borászati Zrt.
Hagymási Pincészet Eger
Hangácsi Csaba Pincészete  
Juhász Péter Pincészete
Juhász Testvérek Pincészete
Kiss Pincészet
Kovács Nimród Borászat

Kőporos Borászat
KRF. Szőlészeti Borászati Kutató Intézet
Magister Pincészet
Molnár Pincészet
Ostoros-Novaj Bor Zrt.
Rabóczki Pincészet
Rézangyal Bor- és Pálinkapince
Sike Tamás Pincészete
Simon Pincészet
St. Andrea Szőlőbirtok
Szarvas Károly Pincészete
Thummerer Vilmos
Tarjányi Borászat
Tóth Ferenc Egri Borvár
Varsányi Pincészet
Vitavin Kft.

 

 Akik főznek a Bikavér Ünnepen

Balneo Hotel Zsóri, Mezőkövesd-Zsóri
Barabás étterem, Debrecen
Egri Margaréta Kecskesajt, Eger
Excalibur Étterem, Eger
Fehérszarvas Vadásztanya Étterem, Eger
Fekete Ló Fogadó, Eger
Forst-ház Étterem
Hotel Korona, Eger
Hotel Villa Völgy, Eger
Imola Udvarház Borétterem, Eger
Ködmön Csárda, Eger
Kulacs Csárda Panzió, Eger
Magtár Fogadó, Noszvaj
Marján Cukrászda és Hidegkonyha, Eger
Park Hotel, Eger
Piroska Étterem, Egerszalók
Salíris Hotel, Egerszalók
Szent Lőrinc Szakközépiskola, Eger
Tábornok-Ház Nemzeti Kávéház-Étterem, Eger
Zsálya Bisztró, Eger